Projekty

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”.
Uczestnikami projektu są wychowankowie przedszkola i ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy placówki.
Celem projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej, zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.
Korzyści z realizacji projektu

  • Zwiększona ilość miejsc w przedszkolu,
  • Bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci,
  • Terapia i wsparcie rozwoju dla wskazanych dzieci,
  • Uzupełnienie wyposażenia / meble, sprzęty, plac zabaw /,
  • Remonty, adaptacja i modernizacja pomieszczeń,
  • Wyposażenie w narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej – tablety, tablica multimedialna, dywan edukacyjny,
  • Doskonalenie nauczyciele,
  • Częściowa refundacja kosztów zatrudnienia.
to top button