Tytuły i dyplomy

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał, w styczniu 2012 r., naszej placówce tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów", a co za tym idzie, Przedszkole Miejskie Nr 25 im. Kubusia Puchatka w Słupsku zostało umieszczone na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" stanowi wyróżnienie dla placówki, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które prowadzą systematyczną pracę z uczniami o szczególnych uzdolnieniach i których uczniowie mają szczególne osiągnięcia czy dokonania. Regulamin określał, aby uzyskać tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów", wymagany był opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych przez różnych nauczycieli.

Nasze przedszkole przesłało opis pięciu rodzajów zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania przedszkolaków i to jeszcze nie wszystkie, którymi możemy się pochwalić.

"Kolorowy świat" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

"Magiczny świat komputerów - zabawy komputerowe dla dzieci" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień technicznych.

"Oswajanie dzieci z językiem angielskim" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

"Nie jestem w świecie sam - dla innych serce też mam" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień aktywności obywatelskiej lub wolontariatu.

"W świecie żywego słowa" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

"Wesoło nam gdy muzyka gra" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

"Rozwijanie aktywności ruchowej oraz wczesnej nauki czytania dzieci z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBAL" - zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

PRAKTYKA BEZ WAD...

Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli to program praktyk pedagogicznych realizowany cyklicznie w Przedszkolu Miejskim nr 25 Kubuś Puchatek od maja 2012 r. do czerwca 2015 r. Program ten przygotowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku i przeznaczony dla studentów o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, którzy przygotowują się do pracy w zawodzie nauczyciela, a także dla nauczycieli- opiekunów oraz koordynatorów praktyk. Studenci odbywający praktyki w placówkach oświatowych jakimi są min. przedszkola, mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w naszej placówce, obserwować i analizować zajęcia nauczyciela, włączać się we wszystkie działania na rzecz rozwoju dziecka, zapoznać się z dokumentacją i organizacją pracy przedszkola, kształtować prawidłową postawę pedagogiczną, rozwijać własne zainteresowania oraz zdobywać i wyćwiczyć umiejętność planowania zajęć własnych.

Przedszkole uczestniczy w projekcie "Praktyka bez wad - nowa jakość w kształceniu nauczycieli", finansowanym z funduszy unijnych i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Efektywny System Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, przez Akademię Pomorską w Słupsku wpartnerstwie z miastem Słupsk.

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez wsparcie słupskich szkół i przedszkoli w realizacji praktyk pedagogicznych.

Projekt polega na organizacji praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. "Praktyka bez wad" - to projekt cykliczny, zaplanowany do realizacji na lata 2012-2015. W maju gościliśmy dwie studentki Akademii Pomorskiej w Słupsku, które jako pierwsze, odbywały dwutygodniowe praktyki w ramach tego projektu.

We wrześniu 2012 r., w ramach projektu, nasze przedszkole otrzymało szereg atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do bajkoterapii, muzykoterapii i artterapii (tj. gry, układanki, książki, chusta animacyjna), z których korzystały goszczące w grupie V dwie studentki Akademii Pomorskiej.

We wrześniu 2013 r. nadal trawa realizacja projektu, przez co studenci z Akademii Pomorskiej będą mogli realizować swoje praktyki w naszym przedszkolu.

W roku 2014 nadal trawa realizacja projektu, przez co studenci z Akademii Pomorskiej będą mogli realizować swoje praktyki w naszym przedszkolu.

PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ZDROWIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Z przyjemnością informuję, że Przedszkole Miejskie nr 25 ,,Kubuś Puchatek otrzymało certyfikat w polsko - szwajcarskim programie KIK-34 "Szkoła przyjazna aktywności fizycznej i zdrowemu żywieniu".

W województwie pomorskim tylko kilkanaście przedszkoli otrzymało takie wyróżnienie.

Projekt KIK-34 trwał ponad 2 lata, a w całej Polsce udział wzięło w nim aż 1600 placówek. Tylko około 20% zgłoszonych spełniło wysokie wymagania i uzyskało polsko-szwajcarskie wyróżnienie. Nasze przedszkole jest jednym z nielicznych, które uzyskało certyfikat dwukrotnie: w 2014 i 2015 roku!

Działania w ramach projektu edukacyjnego KIK/34

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 - Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej".

Bierzemy udział w realizacji zadania 2: Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży" w/w programu.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

Podstawowym celem Projektu KIK/34 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywnościfizycznej.

 

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Udział w projekcie, polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym: PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

to top button