Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność - cechy tak bardzo dziś potrzebne. Poznawanie poprzez działanie, połączone z emocjonalnym zaangażowaniem dzieci, to recepta na sukces dzieci i nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się.

W przedszkolu prowadzony jest szereg atrakcyjnych zajęć wspierających rozwój dzieci, wykraczających poza podstawę programową:

  • Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne - rozwijające zdolności dzieci.
  • Zajęcia ruchowe, np.: z piłkami EDUBALE, aerobik, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - zaspakajające potrzebę aktywności
  • Zajęcia komputerowe, logopedyczne - wspomagające rozwój dzieci.

Przedszkole, na wniosek rodziców, może zorganizować zajęcia dodatkowe.

to top button