Historia w pigułce

 • 1 XII 1983 - Otwarcie Placówki.
 • VI 1991 - Sukcesy wychowanków w zawodach pływackich.
 • IX 1998 - Wprowadzenie innowacji Naturalna Nauka Języka.
 • 1 IV 1999 - Wydanie pierwszego numeru międzyprzedszkolnej gazetki "Przedszkolna Mozaika".
 • 23 II 2000 - Nadanie Placówce imienia Kubusia Puchatka.
 • IX 2001 - Otwarcie sali rekreacyjnej.
 • IV 2002 - Organizacja I Miedzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Rozśpiewane przedszkolaki".
 • IX 2003 - Otwarcie pracowni komputerowej dla dzieci i wdrożenie projektu "Magiczny świat komputerów".
 • 1 XII 2003 - Jubileusz XX-lecia Placówki (obchody 18 września 2004).
 • IX 2004 - Wydanie pierwszego numeru przedszkolnej gazetki "Kubusiowe Nowinki".
 • IX 2004 - Wprowadzenie zajęć z piłkami edukacyjnymi Edubale.
 • IX 2004 - Wprowadzenie projektu przedszkola dwujęzycznego polsko-angielskiego.
 • IX 2005 - Wprowadzenie Kart Praw i Obowiązków Przedszkolaka Przedszkola Kubusia Puchatka.
 • IX 2006 - Wprowadzenie zajęć logopedycznych.
 • VI 2007 - Udostępnienie nowego toru przeszkód na placu zabaw.
 • IX 2008 - Otwarcie pracowni plastycznej.
 • 27 IX 2008 - Obchody XXV-lecia Placówki (Jubileusz 1 grudnia 2008).
 • III 2009 - Organizacja konferencji metodycznej: "Wychowanie dwujęzyczne dzieci w wieku przedszkolnym".
 • V 2009 - Udział w Słupskiej Wiośnie Literackiej - spotkania autorskie.
 • V 2009 - Udział w organizacji miejskich obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych i otrzymanie tytułu „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”.
 • II 2010 – Obchody jubileuszu 10-lecia nadania Placówce imienia „Kubusia Puchatka”.
 • III 2010 - Inauguracja imprez przedszkolnych w języku angielskim (St. Patrick's Day, "Thanksgiving Day").
 • X 2010 - I wydanie gazetki "WINNIE THE POOH'S NEWS".
 • XI 2010 - Cała Polska Czyta Dzieciom - koszykarze ENERGA CZARNI SŁUPSK czytają naszym przedszkolakom.
 • IV 2011r. - Organizacja X Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej.
 • VIII 2011 - V 2012 - Prowadzenie praktyki międzynarodowej studentki z Danii w ramach programu SOKRATES.
 • IX 2011 - Udział w akcji lokalnej - Połowinki przewodnictwa w Unii Europejskiej.
 • I 2012 - Uzyskanie tytułu Szkoła Odkrywców Talentów - Projekt ogólnopolski Ośrodka Rozwoju Edukacji .
 • V 2012 - Udział w projekcie unijnym Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska "Praktyka bez wad - nowa jakość w edukacji" - realizacja praktyk.
 • XI 2012 – Przystąpienie do realizacji projektu unijnego KIK 34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.
 • XI 2012 - Otrzymanie podziękowań Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Słupska za wieloletnią współpracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 • Realizacja, we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku - Instytutem Nauk o Zdrowiu Wydziału Ratownictwa Medycznego, warsztatów I pomocy przedmedycznej.
 • VII 2013 – Praktyka metodyczna w Szkocji nauczycieli języka angielskiego oraz IV 2014 w Wielkiej Brytanii w ramach programu COMENIUS - Uczenie się przez całe życie – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
 • VI 2013 - Uzyskanie bardzo wysokiej i wysokiej oceny w ewaluacji zewnętrznej Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 • XI 2013 – Założenie sieci doskonalenia i współpracy nauczycieli języka angielskiego.
 • XII 2013 - Jubileuszowy koncert absolwentów przedszkola, dziś uczniów szkoły muzycznej w Zamku Książąt Pomorskich.
 • IV 2014 - Uzyskanie I miejsca Wielkanocnym Turnieju Piłki Nożnej „BYKI”.
 • IX 2015 Realizacja projektu z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego i ratownictwa medycznego, pt. „Zabłyśnij przykładem-bądź bezpieczny na drodze”. Program został zgłoszony do projektu konkursowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” BANKU ZACHODNIEGO WBK, w którym uzyskał wyróżnienie i granty na jego realizację.
 • Realizacja projektu w zakresie wychowania zdrowotnego i sportu „Przedszkolaki na Sportowo” z Gimnazjum nr 2 w Słupsku.
 • IX 2016 Organizacja w przedszkolu VI oddziału ,,Sowy”.
 • Realizacja projektu „ Labolatorim malucha – nauczanie przez doświadczanie”.
 • Przystąpienie do projektu unijnego „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
 • Udział w Pomorskim Forum Edukacji Regionalnej.
 • Organizacja miejskiej wystawy pt. ,,Język Obcy przedszkolakom też nie obcy” – prezentacja osiągnięć językowych.
 • Realizacja projektu promującego czytelnictwo „Z książką w świat”.
 • Organizowanie pomocy dla dzieci ze szpitala w Słupsku – akcja charytatywna we współpracy ze stowarzyszeniem Muszkieterowie Szpiku.
 • Organizacja imprezy międzyprzedszkolnej związanej z jubileuszem stulecia śmierci L. Zamenhofa „Języki łączą ludzi”.
 • IX 2017 Prowadzenie zajęć z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej: tablety, komputery, tablica multimedialna, zestawy do wczesnego programowania, dywan interaktywny.
to top button