Misja i wizja przedszkola

MISJA
Przedszkola Miejskiego nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku

Naszą misją jest prowadzenie takich działań, aby absolwenci przedszkola:

 • osiągnęli odpowiedni poziom samodzielności sprawności fizycznej, czerpali radość z własnego działania,
 • posiadali umiejętności i wiedzę określoną w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • mieli równe szanse w kontynuacji kształcenia i edukacji na następnym szczeblu nauki,
 • rozwijali poziom zdolności zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami,
 • posiedli umiejętności współżycia społecznego, zdobywania wiedzy o samym sobie i budowania własnej osobowości tak, aby w przyszłości mogli osiągnąć osobisty sukces.

WIZJA
Przedszkola Miejskiego nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku

 • Nasze przedszkole jest placówką partnerską dla dzieci i ich rodziców.
 • Jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, gdzie dzieci są miło i życzliwie traktowane. Mają swoje prawa, które są konsekwentnie respektowane, ale i obowiązki na miarę swojego wieku i możliwości.
 • Stwarzamy warunki do dbania o zdrowie i kondycję fizyczną oraz psychiczną, harmonijnego rozwoju dzieci oraz przygotowujemy je do sprostania wymogom dalszych szczebli edukacji.
 • Przedszkole jest głównie miejscem zabawy, twórczego działania, kształcenia umiejętności i wspomagania dzieci w zdobywaniu wiedzy odpowiedniej do poziomu ich rozwoju.
 • Pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu zajęcia w szkole.
 • Wykorzystując zabawową formę pracy, dzieci przyswajają wszechstronną wiedzę z satysfakcją i zadowoleniem. Podejmują działalność twórczą artystyczną na rzecz własnego rozwoju.
 • W procesie edukacji stosujemy innowacje pedagogiczne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i strategie efektywnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności,co wnosi nową jakość edukacji.
 • Nauczyciel naszego przedszkola otacza opieką wychowanków, wychowuje ich, wspiera ciekawość poznawczą dzieci, dzięki której nabywają one i przetwarzają, a także przyswajają wiedzę i umiejętności. Odgrywa on szczególną rolę w daniu dzieciom szansy na samorealizację i samoakceptację.
 • Kadra pedagogiczna przedszkola doskonali swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie najnowszych tendencji w pedagogice przedszkolnej, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci, a także wymogom zaleceń programowych.
 • Specyfiką Przedszkola jest stosowanie w pracy wychowawczej z dziećmi mądrości naszego patrona Kubusia Puchatka oraz Karty Praw i
 • Obowiązków Przedszkolaka, wprowadzających dziecko w świat wartości ogólnoludzkich, kształtując umiejętności społeczne i emocje.
 • Rodzice naszych wychowanków są partnerami w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, wspomagają nas w pracach organizacyjnych, to sprawia, że wspólnie obserwujemy dzieci i dbamy o ich rozwój.
 • Otoczenie i baza przedszkola sprzyja realizacji zaplanowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Placówka jest dobrze wyposażona i gotowa do prowadzenia zindywidualizowanego programu rozwoju dzieci.
 • Przedszkole ma wielu przyjaciół w lokalnym środowisku, którzy z uwagą śledzą i wspomagają działania przedszkola.
 • Systematyczna ewaluacja działań pozwala stale doskonalić funkcjonowanie placówki we wszystkich obszarach jej działalności.
to top button