Adaptacja dzieci w przedszkolu

Adaptacja dzieci 3-letnich do warunków przedszkola.

Zależy nam na zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku. Program zakłada takie działania pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań związanych z rozstaniem z rodziną i pobytem w nowym środowisku. W tym celu podejmowane są różne działania, np.:

 • udzielanie pełnej informacji o przedszkolu,
 • wcześniejsze uzyskanie od rodziców informacji o dziecku,
 • możliwość zwiedzania przedszkola,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach i zabawach na placu przedszkolnym,
 • możliwość pobytu rodzica wraz z dzieckiem w przedszkolu,
 • wymiana informacji o dziecku między rodzicami i nauczycielami.

Rodzicu pomóż swojemu dziecku przełamać stres adaptacyjny poprzez:

 • kształtowanie pozytywnej motywacji dotyczącej przekroczenia progu przedszkola (budzenie radosnego oczekiwania na moment rozpoczęcia przedszkola, np. w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego warto wspólnie z dzieckiem wybrać ubranka do przedszkola, kupić kapcie - nieustannie podkreślając jak ci w tym pięknie, jak będziesz się w tym wszystkim w przedszkolu podobać),nawiązanie wcześniejszych kontaktów dziecka z przedszkolakami, poznanie drogi do przedszkola, odwiedziny w grupie 3-latków, poznanie pani, sprzętu i zabawek,
 • stopniowe wdrażanie dziecka do samoobsługi ( samodzielne spożywanie posiłków, samodzielność przy ubieraniu się i rozbieraniu, samoobsługa przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, porządkowanie zabawek po zakończonej zabawie),
 • organizowanie kontaktów z rówieśnikami ( umiejętność dzielenia się zabawkami, słodyczami),
 • dostarczanie dziecku materiałów , z którymi zetknie się w przedszkolu ( plastelina, kredki, wycinanki,...),
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi ( np. prowadzenie rozmów z dziećmi na temat oglądanych bajek, przeczytanych książeczek, rozwijanie umiejętności słuchania dorosłych - wykonywanie prostych poleceń),
 • stopniowe uniezależnienie psychiczne dziecka od rodziców (pozostawienie dziecka pod opieką innych dorosłych z rodziny, znajomych),
 • nie okłamywanie dzieci mówiąc im: "zaraz cię zabiorę, jutro już nie pójdziesz?",
 • wskazane jest również odbieranie dziecka, w miarę możliwości, w ciągu pierwszych dni pobytu w przedszkolu, zaraz po ostatnim posiłku, aby skrócić czas oczekiwania dziecka na rodziców.
to top button