Język angielski w przedszkolu

Od 2004 roku posiadamy profil anglojęzyczny. Wszystkie dzieci w wieku od 3-6 lat mają codziennie zabawy i zajęcia w języku angielskim. Przeplatane są one z polskimi, dostosowane do wieku dzieci, programu wychowania przedszkolnego i rozkładu dnia. Język angielski nie jest przedmiotem nauki, ale językiem informacji i komunikacji. Podczas zabawy stwarzamy naturalne warunki do komunikowania się w języku obcym tak, aby proces nauki przebiegał nieświadomie. Dzieci śpiewają piosenki, przygotowują występy i przedstawienia.

Efektem realizacji programu są sukcesy absolwentów, łatwość kontynuacji nauki w szkole. Obserwujemy duży stopień rozumienia języka angielskiego jakim nauczyciele komunikują się z dziećmi. Dzieci bezwiednie wtrącają słownictwo i zwroty angielskie, piosenki, wierszyki podczas codziennych zabaw.

to top button